Tango

Sonntag 18:30 (Winter 2018)

 

Lange und kurze Seite

2 Gehschritte

s-s

Link

q-q

geschl. Promenade

s-q-q-s

gelaufene Linksdrehung

s-s-q-q-s

Abschlusschritt

q-q-s

Link

q-q

Turning rock mit Wiegeschritt

s-q-q-s-q-q-s

5er Schritt

q-q-q-q-s

geschl. Promenade

s-q-q-s

Link dazwischen?

Chase

s-s-q-q-q-q

Chassee

q-and-q

Wischer

s

geschl. Promenade

s-q-q-s


Sonntag 18:30

 

Lange und kurze Seite, Nov. 2017 Version 0.2(getestet)

2 Gehschritte

s-s

Link

q-q

geschl. Promenade

s-q-q-s

Rückfall mit slip pivot

q-q-q-q

Wiener Cross

q-q-and

<seit ran>

q-q-s

Corte

and-s

<rück(H) seit ran>

q-q-s

5er Schritt

q-q-q-q-s

Turning rock mit Wiegeschritt

s-q-q-s-q-q-s

<rück(H) seit ran>

q-q-s

Link

q-q

Chase

s-q-q-q-q

Chassee

q-and-q

Link

q-q

geschl. Promenade

s-q-q-s


Impressum